Os amijos de terras do morraso recórdannos que todo un señor bruce lee tamén reflexionou en profundidá sobre a relatividá das formas cando o ghato acaba nun saco.

Estas e outras historias morrasenses en http://www.terrasdomorrazo.com